Agenda NGO

9.40 – 10.40 OTWARCIE POTOKU SPOŁECZNEGO - Społeczna odpowiedzialność biznesu - rodzinna firma:

  • Barbara Socha - Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Rafał Rudziński - Prezes Zarządu Robert Bosch
  • Magdalena Wróbel - Dyrektor Naczelny ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi KGHM
  • Paweł Jakubik - Członek Zarządu Microsoft
  • Marcin Żurowski - dr nauk prawnych, Regional Legal Manager H&M Logistic
  • Dorota Sawicz - Dyrektor Personalny Grupa LUX MED

MODERATOR: Dominika Tarczyńska - Dziennikarka Polsat
 

10.40 – 11.10 RODZINA JAKO PIERWSZE I NAJISTOTNIEJSZE ,,PRZEDSIĘBIORSTWO" Zdrowego Pokolenia " – Małgorzata Janik Jankowska Zespół Szkół w Ozimku

11.10 – 11.40 Rodzina nie traci na wartości – inwestuj w relacje – Anna Bosak – Fundacja Priorytety

11.40 – 12.10 Równi w domu, równi w pracy – Sylwia Ziemacka – Fundacja Share the Care 

12.10 – 12.40 Mediacje – droga do rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym – Adela Kozina Ośrodek Mediacji DIALOG 

12.40 – 13.10 Zarządzanie talentami – Piotr Kozieł – Fundacja Kwitnące Talenty

13.10 – 13.40 Kompetencje społeczne w rodzinie i biznesie – mentoring zmiany – Aleksandra Marcinkowska – Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG, Katarzyna Szewczyk – Stowarzyszenie Szara Zebra

13.40 – 14.10 Uczenie dorosłych – wyzwanie rynku pracy na najbliższe lata i współpraca międzypokoleniowa w środowisku pracy – Kierunek Kariera i Bonus dla Biznesu – Małgorzata Dudziak & Anna Pasternak – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

14.10 – 14.40 Pomoc rodzinom, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami - także rzadkimi i ukrytymi. Katarzyna Szewczyk, Przedstawiciel Stowarzyszenia "Szara Zebra"

14.40 – 15.10 Zatrudnienie wspomagane -  niemożliwe staje się możliwe" – Monika Zakrzewska – Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

15:10 – 16.10 WARSZTATY: KIPR - Rozwój Polskich NGO

16.10 – 16.40 Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością szansą dla biznesu i rodziny – Krzysztof Kosiński Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

16.40 – 17.10 Humanitarna Pomoc na Ukrainie - Artur Niemczyk – Prezes Polskiego Zespołu Humanitarnego

17.10 – 17.40 Wspieranie rozwoju gospodarczego – ESG,CSR, kultura, gospodarka – Urszula Jóźwiak & Damian Kuraś – Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego 

 

Godziny prezentacji mogą ulec nieznacznym zmianom.