Działania na rzecz lokalnej społeczności

Wszystkie inicjatywy mają wpływ na otoczenie. Duże inicjatywy, takie jak prowadzenie firmy zdecydowanie ma wpływ na otaczający świat. Lokalne społeczności często w dużej mierze są kreowane przez lokalny biznes. Obecność przedsiębiorcy w sąsiedztwie oznacza zatrudnienie, tworzy wizytówkę danej społeczności. Podatki płacone przez przedsiębiorcę pozwalają kreować lokalne otoczenie. Działając w interesie lokalnej społeczności przedsiębiorca może wiele jej dawać, animując życie sąsiedzkie, zwiększając dobrobyt, tworząc pozytywny wizerunek swojej okolicy.

  • Kontrybucja biznesu do dobrobytu sąsiedzkiego
  • Biznes jako animator życia w gminach i powiatach
  • Przedsiębiorca jako szczególnie odpowiedzialny członek społeczności
  • Samorząd i przedsiębiorcy – naturalni partnerzy
  • Biznes a NGO – działalność charytatywna jako dopełnienie biznesu