Ekologia a ekonomia

Postępująca degradacja środowiska naturalnego każe zastanowić się nad przyczynami pogarszającego się stanu przyrody. Badania jasno wskazują, że negatywne dla środowiska czynniki, które pochodzą od człowieka są efektem działań biznesu. Czy biznes może być ekologiczny? Czy Ekologia może się biznesowi opłacać?

  • Czy ekologia może się opłacać, inwestycje w nowe technologie.
  • Jak sprawić by przemysł związany z ekologię i cały trend w dążeniu do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
  • Jak Państwo może zachęcać biznes do inwestycji w ekologiczne rozwiązania.
  • Ślad węglowy, czy robiąc porządek u siebie, nie zamiatamy problemów za granicę?
  • Szacunek wobec planety – odpowiedzialność moralna przedsiębiorcy.