Medycyna - problem w ujęciu pracowniczym/systemowym

Zdrowie publiczne to szeroki obszar obejmujący ochronę zdrowia, profilaktykę zdrowotną, promocję higienicznego trybu życia. Zdrowe społeczeństwo ma ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Nie bez przyczyny wśród czynników określających rozwój państwa eksperci obok PKB zwracają uwagę na oczekiwaną długość życia oraz współczynnik żywych urodzeń. Polska to jedno z państw, które szczególnie opiekuje się zdrowiem swoich obywateli. Powszechny dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych pozwala Polakom na dostęp do lekarza i pozwala przewidywać, że będą żyli średnio podobnie do innych europejskich nacji. Jednak polski system zdrowie spotyka się z wieloma przeciwnościami, przez co nie zawsze może osiągać potrzebną wydajność. W jakim zakresie biznes jest w stanie odciążyć państwo w zakresie zdrowia i czy zdrowie to biznes?

  • Promocja zdrowego stylu życia w miejscu pracy.
  • Przedsiębiorca jako wsparcie samorządów dla zdrowia publicznego (profilaktyka chorób).
  • Prywatna opieka zdrowotna dla pracowników – odciążenie służby zdrowia.
  • Biznes branży medycznej – biznes czy służba.
  • Nowe technologie medyczne – branża stale rozwijająca się.