Nauka

Współpraca biznesu z nauką to jedna z najbardziej cennych kooperacji w gospodarce. Kraje, które potrafią inwestować w naukę mogą cieszyć się jej dorobkiem w najlepszy możliwy sposób. W Polsce nauka opiera się o finansowanie państwowe. Zwiększenie nakładów na naukę będzie możliwe jeśli biznes zdecyduje się w nią inwestować. Duże nakłady na naukę pozwalają na zwiększanie innowacyjności gospodarki, wprowadzanie najnowszych rozwiązań szybciej, co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności. Polscy naukowcy znani są ze swej kreatywności, wykorzystanie ich potencjału to szansa dla biznesu.

  • Biznes wspiera naukę – kierunki studiów, zamówienie na technologie, szkoły zawodowe
  • Rozwój centr R&D w Polsce – kiedy nauka rozwija biznes
  • Nisze, w których Polacy są liderami, Gaming, IT, technologie cyfrowe, rozwiązania fintech
  • Mobywatel, epuap, ewuś, erecepta kiedy pójdziemy do wyborów przez Internet?