Pandemia

Czas pandemii pokazał, że czynniki zewnętrzne nadal mają decydujący wpływ na codzienność. Biznes najszybciej dostosowuje się do zmieniających wymagań. Przedsiębiorcy dają przykład wprowadzając innowacje, stale modernizując swój model działania. W okresie pandemii zmiana modelu pracy to nie jedyne wyzwanie, z którym musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Ogólnoświatowy koronakryzys przyniósł zarówno problemy dotyczące zdrowia publicznego jak i spowolnienie gospodarcze. By nie dopuścić do pogłębienia niekorzystnej sytuacji biznes stanął ramię w ramię z państwem w staraniach o zminimalizowanie skutków pandemii Covid-19. Solidarność przedsiębiorców ze społeczeństwem w czasach kryzysu pokazuje, że polski biznes zna pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

  • Eksport - dodatni bilans metody handlowej jako metoda wyjścia z kryzysu gospodarczego
  • Cyfrowe technologie - jak zmniejszać koszty i rozszerzać możliwości ekspansji
  • Przebranżowienie i transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych jako ratunek dla najbardziej dotkniętych branż
  • Biznes walczący z pandemią, pragmatyczna konieczność
  • Produktywność, technologie, cyfryzacja szansą na skracanie dystansu do liderów gospodarczych.
  • Gotówka w ręku Polaków jako czynnik ożywienia gospodarki