Raporty społeczne – seminarium, warsztaty, autoprezentacja partnera, case study

Raporty społeczne to cenne źródło wiedzy i świadectwo firmy, która prowadzi odpowiedzialną działalność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Partnerzy Polskiej Mocy Biznesu swoje raporty piszą w ten sposób.

  • Czy są potrzebne? Jak je pisać?
  • Jak z nich korzystać, dla kogo są?