Starzejące się społeczeństwo

Starzejące się społeczeństwo to problem wielu społeczeństw państw rozwiniętych. Jaki ma wpływ na biznes? Rosnąca ilość osób starszych w społeczeństwie, jak i jednocześnie malejąca ilość młodych to zarówno wyzwanie po stronie rynku pracy, mogące zwiastować zniknięcie znanych z korporacji „młodych, dynamicznych zespołów”. Kolejne wyzwanie leży po stronie dostosowania produktu, odpowiedniego marketingu i późniejszej sprzedaży. Firmy, które zabiegają o młodego, stale konsumującego klienta targetują zwężającą się niszę, jak zwrócić uwagę dojrzałego konsumenta?

  • Pracownicze Plany Kapitałowe – zabezpieczenie przyszłości pracownika przy udziale pracodawcy – recepta na coraz trudniejszą sytuację systemu emerytalnego.
  • Starsze społeczeństwo tworzy rynek o innych wymaganiach, jak dostosować ofertę w realiach silver economy?
  • Pracownik po 50tce – wiedza i doświadczenie cenne dla każdego zespołu.
  • Polityka imigracyjna – doraźny sposób na problem rynku pracy.